Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Mανώλης Μαθιουλάκης

Α’ Αντιπρόεδρος & ταμίας: Αντώνης Κοκολοδημητράκης

Γενικός γραμματέας: Μανώλης Τσιριτάκης

Μέλη: Δημήτρης Μαθιουλάκης, Χρήστος Πραματευτάκης, Μανούσος Προβιδάκης.