Σήμερα η Γενική Συνέλευση

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Α.Ε. Πλατανιάς Α.Ο. θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19.00, στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
– Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 501.000 ευρώ.
– Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
– Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο, τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18.00.